Enduroharrastamista viedään eteenpäin

Janne Ahola
3.3.2017

Kahvakopla järjesti helmikuun lopulla kauden ensimmäisen SM-osakilpailun. Järjestelyt sujuivat hyvin ja kilpailu on saanut hyvää palautetta niin kilpailijoilta kuin yleisöltäkin. Myös tulokset olivat kahvakoplalaisille hyviä, sillä yleiskilpailun kuuden parhaan joukossa oli kolme Kahvakoplan kuskia. Heistä Aleksi ja Lari Jukola ajavat nyt ensimmäistä kauttaan Kahvakoplan edustajina. Kilpailuun oli ilmoittautunut 25 kahvakoplalaista.

Simo Laitala otti vuoden alussa hoitaakseen Koplan enduroasiat. Samalla perustettiin endurojaos, jossa pyritään kehittämään Kahvakoplan endurotoimintaa. Jaos on kokoontunut vuoden alussa kolme kertaa ja asioita on viety jo paljon eteenpäin. Endurojaoksen kokouksien pöytäkirjat on nähtävissä Kahvakoplan nettisivuilla kirjautumalla jäsensivuille. Toiminta on avointa ja asioista tullaan tiedottamaan säännöllisesti.

Yhtenä kehitettävänä asiana on ollut kilpailukynnyksen madaltaminen ja yhtenäisyyden lisääminen. Tätä pyritään kehittämään järjestämällä yhteisiä ajotapahtumia ja sarjaenduroita yhdessä muiden kerhojen kanssa. Tämän vuoden ensimmäiset sarjaendurot ajettiin helmikuun alussa yhdessä HlMK:n kanssa ja heidän kanssaan on sovittu tälle vuodelle kolmesta muusta tapahtumasta, joista seuraava on 18.3. Hämeenlinnassa. Yhteistyötä muiden lähialueiden kerhojen kanssa on myös aloiteltu ja yhteisiä ajotapahtumia on tulossa lisää tämän vuoden aikana heidän kanssaan.

Toisena kehitettävänä asiana on uusien ajoalueiden saaminen Kerhon käyttöön. Neuvotteluja Riihimäen kaupungin kanssa on käyty ja nyt haussa on alue Riihimäen eteläpuolella, josta päätös saataneen tämän kuun aikana. Neuvotteluja on käyty myös yksityisten maanomistajien kanssa ja tämäkin pitäisi selvitä maaliskuun aikana.

Endurotoiminnan virallinen tiedotuskanava on Kahvakoplan nettisivut ja sieltä enduro-sivu. Sivuille on lisätty tiedot ajoalueista ja sarjaendurotapahtumista. Muina tiedotuskanavina toimivat WhatsApp- ja Facebook-ryhmä.