Ympäristöohje

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
ÄÄNET Reitillä saa ajaa vain kilpailun aikana. Moottoreiden turhaa joutokäyntiä tulee välttää. Kilpailuun ei hyväksytä pyöriä, jotka katsastuksessa ylittävät määrätyn desibelirajan. Äänet mitataan katsastuksessa kaikkien kuljettajien pyöristä.

ROSKAT Varikolla kertyvä sekajäte on kerättävä talteen ja toimitettava varikkoalueelle oleviin jäteastioihin. Jokainen kuljettaja on vastuussa tiiminsä jätteiden asianmukaisesta keräämisestä ja hävittämisestä. Ilmoittautuessa kaikille kilpailijoille jaetaan roskapussi jätteen keräämistä varten. Kilpailun jälkeen pussit on toimitettava jäteastioihin. poimi myös mahdollisesti jonkun huolimattoman pudottama roska.

KÄYTETYT ÖLJYT Mahdollisesti syntyvistä öljyjätteistä kuljettajat huolehtivat itse viemällä ne joko mukanaan tai jättämällä ne kilpailualueella sijaitsevaan keräyspisteeseen. Mikäli maahan pääsee valumaan merkittävä määrä jäteöljyä tai bensiiniä, tulee siitä ilmoittaa välittömästi järjestäjälle. alueelta löytyy imeytysainetta mahdollisen onnettomuuden varalta.

YMPÄRISTÖMATOT Moottoripyöriä tankatessa ja huoltaessa varikolla on käytettävä ympäristömattoa. Moottoripyörän ollessa huoltoautolla pyörän on oltava ympäristömaton päällä. Moottoripyörän tankkaaminen ja huoltaminen, muualla kuin varikkoalueella, on kielletty. Maton tulee olla nestettä läpäisemätön. Jos kuljettaja ei käytä ympäristömattoa hänet voidaan sulkea kilpailusta. Myös huoltoautojen alla, joilla on taipumusta vuotaa nestettä, tulee käyttää ympäristömattoa.

PYÖRIEN PESU Alueella ei ole mahdollisuutta järjestää asianmukaista pesupaikkaa, joten pyörien ja varusteiden pesu on alueella kielletty.

SAMMUTIN Huoltoautoissa on oltava 6kg sammutin. Säännöissä määrätyn sammuttimen tulee olla näkyvissä varikkopaikalla ja tämän säännön noudattamista valvotaan.