Ympäristöohje

YMPÄRISTÖOHJEET

 

Kilpailijat saavat ilmoittautumisen yhteydessä roskapussin, johon voi laittaa kilpailun aikana kertyvän sekajätteen. Roskapussit voi kilpailun jälkeen laittaa huoltoalueella oleviin jäteastioihin.

 

Huoltoalueella on osoitettu astia öljyn yms. nesteiden keräämiseksi ja imeytysmateriaalia mahdollisten vihinkojen varalle sekä alkusammutusvälineet.

 

Maaston suojelemiseksi on moottoripyörien alla oltava huoltomatto käytettäväksi aina huollon ja polttoaineen täydennyksen aikana.

 

TUPAKOINTI ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY KILPAILUKESKUS- SEKÄ HUOLTOALUEELLA, ja sallittu vain sitä varten merkityillä tupakointipaikoilla.

 

Kilpailijoiden ja huoltojoukkojen tulee noudattaa liikennesääntöjä ja tienpitäjien ohjeita. Yleisillä teillä tulee toimia normaalien liikennesääntöjen mukaisesti.

 

Katsojia pyydetään ottamaan huomioon maastokokeiden rajalliset pysäköintitilat. Ympäristö tulee säilyttää puhtaana ja vaurioitumattomana. Pyydämme katsojia huolehtimaan roskat ja jätteet lähimpään roska-astiaan.