Ohjeet medialle

SML:n kilpailut ja median akkreditoituminen kaudella 2021


SML on tehostanut TUKESin kanssa tehtävää yhteistyötä moottoriurheilutapahtumien turvallisuuden kehittämiseksi. SML:n Turvallisuustyöryhmä piti palaveria alkuvuodesta 2021 Tukesin kanssa ja tässä palaverissa Tukes nosti esille, että SML:n tapahtumatoiminnassa kiinnitettäisiin tarkempaa huomiota median edustajien toimintaan kilpailutapahtumassa ja rata-alueella. 

Tukes onomassa seurannassa kiinnittänyt huomiota siihen, miten moottoriurheilutapahtumissa median edustajat ovat usein liian lähellä radalla tapahtuvaa kilpailutoimintaa ja kilpailun osanottajia. Uuden akkreditoitumiskäytännön myötä pyritään parantamaan tiedonkulkua kilpailunjärjestäjän ja tapahtumissa toimivien median edustajien välillä sekä kehittää SML:n toimintaan liittyvien kilpailujen yleistä turvallisuutta ja toimintatapaa. Kirjallisesti tehty sopimus ja sitoutuminen akkreditoinnin yhteydessä selkiyttää myös velvoitteita median edustajien ja tapahtuman järjestäjän välillä.

Median akkreditoitumislomakkeen avulla myös seurataan ja valvotaan muun muassa SML:n ja tapahtumanjärjestäjän urheilusääntöstönmäärittelemiä oikeuksia ja kerrotaan median edustajalle, milloin heillä tulee olla erikseen SML:n pääsihteeriltä anottu median yleiseen julkaisuun liittyvä lupa. AV-materiaalin julkaisusta ja tarvittavista luvista on määritelty SML:n urheilusäännöstössä.

Ohessa turvallisuustyöryhmän tekemä pohja akkreditoitumislomakkeesta kilpailunjärjestäjien käyttöön. Pohja ei ole sellaisenaan valmis kaikkien lajien kilpailutapahtumiin, joten järjestäjän tulee tarkistaa lomake ja muokata se omaan lajiinsa soveltuvaksi. Paikan päällä tapahtuvan akkreditoitumisen lisäksi on tärkeää opastaa kaikkia kilpailuun tulevia median edustajia kilpailutapahtumaan liittyvistä turvallisuusmääräyksistä. Tällaisia ovat esimerkiksi kielletyt kuvausalueet tai liikkuminen rata-alueella kilpailulähdön aikana. Yhteisillä toimilla ja selkeillä ohjeilla pyritään tapahtumien yleisen turvallisuuden kehittämiseen.

Turvallisuustyöryhmä toivoo, että muutetusta lomakkeesta lähetettäisiin kopio sähköpostitse osoitteeseen turvallisuus@moottoriliitto.fi .


SML ry:n turvallisuustyöryhmä