Kahvakoplan hallitus vuodelle 2021

3.12.2020

Tämän vuoden kokoukset saatiin vihdoin pidettyä, vaikka tilaisuutta jouduttiin pandemian vuoksi siirtämään moneen kertaan. 
 Kokouksessa käsiteltiin mm. ensivuoden toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen sekä uuden hallituksen valinta.

Sami Vasala valittiin puheenjohtajaksi jatkamaan tehtävää vuodelle 2021.

Tiina Sointula toimii sihteerinä, rahastonhoitajana ja jäsenvastaavana.  
Varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Rintakoski.
Muina hallituksen jäseninä vuonna 2021 jatkavat Timo Jaakonsaari, Otto Tengman, Ville Yrjönen ja Jukka Romppainen. 
Hallituksen uusia jäseniä kaudelle 2021-2022  ovat Mika Paalasmaa ja Petteri Pyyhtiä. 
Hallituksen varajäseniksi valittiin Erno Venäläinen, Tommy Matikainen ja Pekka Tuominen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on luettavissa  Jäsensivut -osiossa kohdassa Tiedotteet.